dimarts, 7 d’octubre de 2008

Fotos de La Xara 2008
Per supost que no he publicat totes les fotos. Només algunes. En l'adreça http://calygat.blogspot.com/ podreu trobar totes les que n'hi ha. Espere vos agraden.